IT 專業/技術培訓
IT Professional/ Technical Training

 

雅思信息科技有限公司為您提供不同類型的優質培訓課程和服務。


我們的培訓課程主要分為三大部分:

 

1) ITIL的培訓

 

2) 技術培訓

 

3)社會企業資訊科技培訓計劃

 

請點擊下面的按鈕來瀏覽詳情:

          

             

 

地址:香港鰂魚涌英皇道1065號
東達中心20樓2005室
電話: 3105 1266 
傳真: 3105 1382
電郵: enquiry@askit.com.hk

網站管理